Forum studentów informatyki na UKW, rocznik 2010

www.inf2010ukw.pun.pl